A projekt címe: Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés Geszteréden
A projekt azonosítója: EFOP-1.3.7-17-2017-00187
A támogatás összege: 32 577 978 Ft

A projekt időtartama: 2018.02.01 - 2020.03.02.
A projektben résztvevő kedvezményezettek:
- Római Katolikus Egyházközség (Geszteréd)
- Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány

A pályázat célja, hogy a résztvevő kedvezményezettek együttműködése révén komplex hátránykompenzáció valósuljon meg, amely a geszterédi helyi közösségben élő hátrányos helyzetű személyek támogatását segíti elő. A projekt célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a pályakezdők, romák, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 50 éven felüliek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, az ő széleskörű támogatását tűztük ki célul a projekt során megvalósítandó programok révén. A római katolikus plébánia, illetve a Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány fő célja a projektben az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés enyhítése, valamint hátránykompenzáció megvalósítása.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!