A Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány kuratóriuma

Rácz János, kuratóriumi elnök

"Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született" (Tamási Áron)

Én Geszteréden születtem. Igaz 40 éve Debrecenben élek, de a szülőfalum iránti szeretet örökre a szívembe vésődött, ide kötnek gyökereim. Itt voltam kisiskolás, itt konfirmáltam, itt tanultam meg tisztelni a munkát, szeretni az embereket. Itt voltak a tanítóim, a barátaim, a rokonaim.

Ezek a kötődések határozták meg az életem értékrendjét. Ezeket az értékeket szeretném átadni az utánam következőknek. Ez a cél vezérelt az alapítvány létrehozásakor.

Köszönöm a szülőfalumnak, hogy megtartott. Remélem, ez így marad életem végéig.

Kemény Józsefné, kuratóriumi tag

Geszteréden születtem 1963-ban, azóta itt élek a településen. Az 1980-as évek közepén férjemmel mindenáron Debrecenbe akartunk költözni, de valami mindig visszatartott bennünket...
Óvodapedagógusként 32 éven át igyekeztem kis falunk óvodás gyerekeinek testi-lelki és értelmi fejlődését elősegíteni. Férjemmel és gyerekeinkkel együtt szívügyünknek tartjuk településünk sorsát, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy Geszteréd kultúráját, örökségét gazdagítsuk.

Mottóm:
"Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben.
  Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb lenne a tenger."
Kalkuttai Teréz anya

Dr. Kóti Csaba, kuratóriumi tag

1962-től 1988-ig éltem Geszteréden.
Gyermekkorom csodálatos volt. Olyan élményekben volt részem ill. részünk a barátaimmal, amit csak kívánni tudok minden gyereknek. Ezek kitörölhetetlen emlékek.

Munkába állásom után jelentősen csökkent az itt eltöltött idő, de sohasem szakadtam el a "világ közepétől". Ez a kötödés most is megvan. Az Aranyszablya Társaságban a faluért szeretnék tenni a társaság valamennyi tagjával azért, hogy a most itt élő gyerekeknek is hasonló emlékei legyenek, amire szívesen gondolnak vissza.

Csak annak van jövője akinek múltja van.